Lesmateriaal Aletta Jacobs

Samen met Atria en Framer Framed werkt Van Gisteren aan lesmateriaal over Aletta Jacobs.

Er worden vier kennisclips over Aletta Jacobs worden geproduceerd van elk 10 minuten over verschillende domeinen waarop Aletta Jacobs zich heeft onderscheiden en die ook actuele betekenis hebben: onderwijs en arbeidsparticipatie, gezondheidszorg, vrouwenkiesrecht, en internationale samenwerking. Van Gisteren maakt voor Atria het lesprogramma voor deze clips. Uiteraard worden clips en het lesprogramma ook onderdeel van de van F-site.

Meer informatie volgt in het najaar van 2019