Tijdschrijft voor Genderstudies

Voor Tijdschrift voor Genderstudies interviewde Agnes Cremers van Van Gisteren prof. mr. Liesbeth Zegveld. Agnes interviewde haar over haar rechtszaken voor oorlogsslachtoffers van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950). De advocate is gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen. Het interview is gepubliceerd in het themanummer Gender and (Post)Colonialism: Locating Marginalised Voices.

  • oktober 2015

Interview

‘Nabestaanden van vermoorde moslimmannen in Srebrenica, familieleden van slachtoffers van het Videla-regime, de weduwen van de vermoorde mannen in Rawagede. Dit is slechts een greep van cliënten van prof. dr. Liesbeth Zegveld. De advocate is gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen en zet zich in het bijzonder in voor oorlogsslachtoffers. Vanuit het principe dat iedereen zijn of haar recht moet kunnen halen, deinst de advocate niet terug voor rechtszaken van lange adem. Zo stelde Zegveld met succes de Nederlandse Staat aansprakelijk voor begane oorlogsmisdaden gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Nog steeds voert Zegveld veel procedures voor het rechtsherstel voor deze groep oorlogsslachtoffers en geeft daarmee een platform voor hun gemarginaliseerde posities. Voor het themanummer Gender and (Post)Colonialism: Locating Marginalised Voices sprak ik Liesbeth Zegveld, terwijl ze even in Nederland was, over dit bij uitstek Nederlands postkoloniaal thema.

Informatie

Het volledige artikel is te vinden in Tijdschrift van Genderstudies 2015, Vol. 18, No. 3

Agnes Cremers ‘De zware last van het koloniale verleden wordt door rechters niet meer gedragen’, Tijdschrift voor Genderstudies (pp 329-338), 2015 (Vol 18. No.3) Amsterdam: AUP

DOI: 10.5117/TVGN 2015.3.CREM