Docentenhandleiding

In opdracht van de middelbare school IVKO ontwikkelde Van Gisteren een docentenhandleiding op maat voor het vak Mens en Maatschappij.

  • september 2015

Handleiding op maat

In deze docentenhandleiding staan alle leerdoelen en begrippen van het vak gedurende de twee leerjaren overzichtelijk gepresenteerd. De handleiding bevat zowel impliciete als expliciete doelen: Expliciete doelen komen aan bod in de les met leerlingen, de impliciete doelen vormen een onderliggende voorbereiding voor opvolgende lessen. Er wordt een handreiking gedaan hoe docenten de bestaande methode het beste kunnen inzetten.

In de docentenhandleiding wordt tevens verwezen naar geschikte externe bronnen zoals educatieve films, clips, krantenartikelen, archiefmateriaal etc. Bij de leerdoelen worden ook extra verdiepende opdrachten op niveau aangeboden. Ook is de handleiding voorzien van opdrachten die gebruikt kunnen worden als aftekening.